جایی همین نزدیکی

دو کلمه از اون حرفها...


وقتی دری از شادی به روی ما بسته می شود، دری دیگر باز می شود. ولی معمولأ آنقدر به در بسته خیره می شویم که در تازه ای را که برایمان باز شده نمی بینیم. – هلن کلر

مسأله این نیست که چطور خواهیم مرد، مسأله این است که چطور زندگی کنیم. – جوآن برویسنکو

دیگران ممکن است چیزی را که گفته ای فراموش کنند، ولی احساسی را که در آنها بوجود آورده ای هرگز فراموش نمی کنند. – کارل بیوچنر

بهترین راه برای خوشحال کردن خودت این است که سعی کنی یک نفر را خوشحال کنی. – مارک تواین

   + رضوان ; ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸۱
نظرات ()