جایی همین نزدیکی

دو کلمه از اون حرفها...


می توانی بعضی از مردم را همیشه فریب دهی، و همه مردم را بعضی وقتها فریب دهی؛ ولی نمی توانی همه مردم را همیشه فریب دهی. – آبراهام لینکلن

گاهی معنی اکثریت فقط این است که همه نادانها یک جا جمع شده اند!

به یاد داشته باش که دیگران از روی رفتارت درباره تو قضاوت می کنند، نه از روی قصد هایت.

تا وقتی که لحظات ما تبدیل به خاطره نشده اند قدر آنها را نمی دانیم. – جرج دوهامل

   + رضوان ; ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸۱
نظرات ()