جایی همین نزدیکی

دو کلمه از اون حرفها...


تا برای خودت ارزش قائل نباشی، برای وقتت نیز ارزش قائل نیستی و تا هنگامی که برای وقتت ارزش قائل نباشی، هیچ کاری با آن نمی کنی. – ام. اسکات پک

می توانی تأخیر کنی، ولی زمان این کار را نمی کند. – بنجامین فرانکلین

کسانی که به هیچ چیز اعتقاد ندارند، فریب هرچیزی را می خورند. – جاکوب چانوسکی

بهترین راه برای داشتن یک دوست این است که یک دوست باشی! – رالف والدو امرسون

   + رضوان ; ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸۱
نظرات ()