جایی همین نزدیکی

دو کلمه از اون حرفها..


انسانها باید شناخته شوند تا دوست داشته شوند، ولی موجودات الهی باید دوست داشته شوند تا شناخته شوند. – پاسکال

آرزوهای یک انسان شاخص میزان بزرگی او هستند. – زادوک رابینویتز

هر روز را با محصولی که درو می کنی قضاوت نکن، بلکه با دانه هایی که می کاری قضاوت کن. – رابرت لوییس استیونسن

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا، قابل دیدن یا لمس شدن نیستند، بلکه باید با قلب حس شوند. – هلن کلر

   + رضوان ; ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۱
نظرات ()