جایی همین نزدیکی

دو کلمه از اون حرفها..


مهمترین چیزها برای گفتن، آنهایی بودند که فکر می کردم لازم نیست بگویم، زیرا بسیار واضح بودند. – آندره ژید

به جایی که جاده راهنمایی می کند نرو. در عوض به جایی برو که راهی به سوی آن وجود ندارد، و به آنجا راهی بساز. – رالف والدو امرسون

اگر می خواهی موسیقی زیبایی بنوازی، باید از کلید های سفید و سیاه باهم استفاده کنی. – ریچارد میلهوس دیکسون

از آب و هوا عیبجویی نکن، چرا که اگر هر چند وقت یک بار آب و هوا تغییری نمی کرد، نود در صد مردم موضوعی برای شروع صحبت خود نداشتند! – کین هوبارد

   + رضوان ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸۱
نظرات ()