رها بيست و نه

داريم بهش ياد ميديم براى چيزهايى كه مال خودش نيست براى و كارهايى كه معمول نيستند اجازه بگيره.. و دخترك هم به شيرين ترين روش  ممكن اين كار رو مى كنه.. ميگه اجازه دارى با ماژيك رنگ كنم؟..  اجازه دارى ى ى  به گلدون آب  بدم؟.. اجازه دارى ى ى... هر موقع دخترك چيزى رو به اصرار ميخواست و به خاطرش به گريه متوصل ميشد، مى گفتم حرفت رو باگريه نگو، درستصحبت كن و اگه ما گوش نكرديم تكرار كن حرفت رو تا ما انجام بديم.. و حالا غير از مواقعى كه خوابش مياد، اونقدر  خواسته ش رو تكرار مى كنه كه ما شرمنده ميشيم! هميشه دوست داشتم دخترك اگر از چيزى خوشش نمياد يا چيزى اذيتش مى كنه، اون رو ابراز كنه و مظلوم نباشه.. اما فكراينجاش رو نكرده بودم.. يك روز ديدم عروسكش رو مى زنه كه دوستش ندارم.. و چند بار هم مادربزرگهاش رو زده كه مثلاچرا بردنش دستشويى يا بهش گفتن به چيزى دست نزنه يا چيزو رو نخوره... ديگه نه واقعا تا اين حد!! هر چندوقت  يك كارتون ميشه مورد علاقه دخترك و اگر از صبح تا شب فقط يك قسمت رو ده بار هم ببينه ازش سير  نميشه.. اين كارتون ديدن به اينجا ختم نميشه.. خيلى كارها رو از همون انيميشن ها ياد مى گيره، شب ها خوابش رو ميبينه و خيلى وقتها  هم قسمتهاى مختلفش رو براى ديگران تعريف مى كنه..  و در مهدكودك، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
خرداد 97
2 پست
تیر 96
2 پست
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
10 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
10 پست
اسفند 81
23 پست
بهمن 81
24 پست
دی 81
27 پست
آذر 81
2 پست
پیرامون
6 پست
زندگی
6 پست
رها
27 پست
من
3 پست