دو کلمه از اون حرفها...


می توانی بعضی از مردم را همیشه فریب دهی، و همه مردم را بعضی وقتها فریب دهی؛ ولی نمی توانی همه مردم را همیشه فریب دهی. – آبراهام لینکلن

گاهی معنی اکثریت فقط این است که همه نادانها یک جا جمع شده اند!

به یاد داشته باش که دیگران از روی رفتارت درباره تو قضاوت می کنند، نه از روی قصد هایت.

تا وقتی که لحظات ما تبدیل به خاطره نشده اند قدر آنها را نمی دانیم. – جرج دوهامل

/ 3 نظر / 5 بازدید
توحيد

خيلی پر معنا بود ... بايد بيشتر روش فکر کنم !

فاضلی

دو کلمه حرف حساب را خوب با حساب و کتاب انتخاب می کنید. احسنت.

رضوان

سلام و سلامتی فقط برای خوبانی چون تو .بهترین کمک برای « دو کلمه از اون حرفها » آثار جبران خلیل جبران می باشد . بخوان ، استفاده کن و امیدوارانه به زندگی ادامه بده .