دو کلمه از اون حرفها..


مهمترین چیزها برای گفتن، آنهایی بودند که فکر می کردم لازم نیست بگویم، زیرا بسیار واضح بودند. – آندره ژید

به جایی که جاده راهنمایی می کند نرو. در عوض به جایی برو که راهی به سوی آن وجود ندارد، و به آنجا راهی بساز. – رالف والدو امرسون

اگر می خواهی موسیقی زیبایی بنوازی، باید از کلید های سفید و سیاه باهم استفاده کنی. – ریچارد میلهوس دیکسون

از آب و هوا عیبجویی نکن، چرا که اگر هر چند وقت یک بار آب و هوا تغییری نمی کرد، نود در صد مردم موضوعی برای شروع صحبت خود نداشتند! – کین هوبارد

/ 2 نظر / 4 بازدید
دبيركل

سلام... راستش مانده بوديم چه بگوييم............خوب شد خودتان راهنمايي كرديد.... هوا چقدر خوب است نه؟ :))

توحيد

مثل هميشه .... عـــــــــــــالی بود مممممم :)