رها - نه

آآآآآآآوووووآآآآآآآآآووووآآآآآآآآ...! این صدای دخترکه که در هفته اول نه ماهگی یاد گرفته وقتی دستمون رو آروم روی دهانش می زنیم، آآآآ بگه و این سر و صدای خنده دار رو راه بندازه! تازه، خودش هم ابتکار عمل رو به دست می گیره و با یک دست مشت اونیکی دستش رو می گیره و روی دهانش می زنه و میگه آآآآآآآوووووآآآآآآآآآووووآآآآآآآآ...!

دخترک روی سینه باباش نشسته بود و با دقت به دهان بابا نگاه می کرد که داشت می گفت: مامان... ماااا ماااان.... ماااا ماااااا.. مامان.. بعد از چند دقیقه خیره شدن بالاخره دخترک گفت: اوممممم!

دخترک آخر سر هم چهار دست و پا نرفت. ولی هر چیز رو که بخواد، با قل خوردن و خزیدن و کشیدنش طرف خودش، بدست میاره!

دخترک دستش رو می گیره به هر چیزی که بشه، و از جاش بلند میشه.. هنور نمیتونه بدون نگه داشتن جایی وایسه، ولی سعیشو می کنه! همینطور که دستش به لبه های مبله، آروم آروم راه میره، دور درجا می زنه، و بالاخره خودشو به اون جایی که می خواد، می رسونه..

یه گاز من، یه گاز تو! دخترک گاهی وقتها تصمیم می گیره بیسکوییت یا سیبش رو قسمت کنه.. یه گاز می زنه و خوراکی رو میگیره طرف دهان ما..

صورتش رو میاره جلو و یهو می بینی یک طرف صورتت خیس شد! دخترک داره ابراز محبت می کنه و لپت رو یک بوس آبدااار کرده!

ده روز پیش دخترک نه ماهه شد..

/ 1 نظر / 22 بازدید
آریل

اول خوندم رها - نه فکر کردم شروع کرده به انداختن وسایل خونه بعد دیدم نه منظورت رها - نه بوده.... وااای بهترین قسمتشون اون ماچ آبدارشونه