بیهقی!

 

- بارون داره نم نمک میاد.. نیگا، زمین خیسه..

: «بارانکی خرد خرد می بارید چنانکه زمین ترگونه می نمود!»

- اینو خودت سرودی؟!

: نه بابا این مال بیهقیه!

- بیهقی که پارکینگه!

 

... آره، چمران و شیخ فضل الله و اشرفی بزرگراه هستند .. کریمخان و کاشانی و جمالزاده خیابون هستند .. و شیخ بهایی و حر و رازی میدون.

 

برای یاد بود، خیلی از اسم ها و تاریخ ها به مکان ها داده شده اند ولی کمتر کسی پیدا میشه که موقع استفاده از اونها به شخص صاحب نام و یا اتفاقی که توی اون تاریخ ها افتاده فکر کنه. درسته، با این نامگذاری ها خیلی از اونها اسم برده میشه ولی هرکدوم از این ها رو که بشنویم اول یاد یک اتوبان و خیابون و یا محل می افتیم.

 

این افراد و تاریخ ها در روزمرگی های ما حل شده اند .. آیا مشکل از ماست که کم می دونیم و فراموشکاریم یا اگر جایی منقش به اسمی شده، باید حداقل در اون محدوده بیشتر و واضحتر راجع بهش اطلاع رسانی بشه تا همیشه معنای اسم ها پس ذهنمون بمونه؟

 

در نگاه اول هرکدوم از اینها چی رو یاد شما می اندازه؟... نواب.. منوچهری .. ولی عصر .. طالقانی .. هروی .. شریعتی .. همت .. باقرخان .. ١۶ آذر .. ١٢ فروردین .. ١۵ خرداد .. ٣٠تیر .. ٧ تیر .. ١٧ شهریور .. ١٣ آبان ..

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
رضوان

سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش . سلام . ارادت . تبریک . شادباش .

رضوان

سلام . منم سرگشته‌ی حیرانت ای دوست کنم یک باره جان قربانت ای دوست تنـــی نـــاسـاز شـوق وصـل کـویت دهم سر بر سـر پیمانت ای دوست دلــی دارم در آتــش خـــانه کــــرده میـــان شعـــله هـــا کـاشانه کـرده دلـــی دارم که از شــــوق وصـــالـت وجـــودم را ز غـــم ویـــــرانه کــرده مـــن آن آواره‌ی بشــکسـته حــالـم ز هجـــرانت بـــتـــــا رو بـــــر زوالـم منــم آن مـــرغ ســـرگــردان و تنهـا پریشــان گشته شد یکبـــاره حـالم سـحـر ســـر بـــر سـرسجاده کردم دعــــایی بهــــر آن دلـداده کـــــردم زحسرت ساغر چشمانم ‌ای دوست لبـــانت یکســـره از بــــاده کــــردم دلا تــا کـــی اسیـــر یـــاد یـــــــاری ز هجــــر یــــار تـــا کــی داغـــداری بگــو تـــاکــی ز شــوق روی لیـــلی چـــو مجنـــون پـــریشــان روزگـاری

آزاده مبشر

سوگ سوگ [نیشخند] تولدت مبارک بود رضوان[خجالت] خوبی ایا؟ از ندیدن من خشنود می باشی ایا؟[قلب] قربونت برم ایا؟[گل][ماچ]

پريشانگرد

یاد انقلاب!