آبان ماه منه!

خیلی از چیزهایی رو که دوست داریم و زیاد مایل به عوض کردنشون نیستیم، بدون انتخاب مال ما شدن. و ما دوستشون می داریم چون مال ما هستند. به نظرم آبان، ماه تولدم، بهترین ماه ساله. اسمم رو هم دوست دارم، با اینکه توی انتخاب اون هم هیچ نقشی نداشتم.

این سفر رفتن ما خیلی شبیه زندگی بود!
اول مسیر ترافیک شدید بود. هی گفتیم برگردیم، همراهامون خیلی دلشون سفر می خواست، هی گفتن نه، بریم.. و رفتیم. می تونستیم همون اول برگردیم و کل برنامه منحل بشه. نه جنگل عمیقی، نه هوای فوق العاده ای، نه دریای وحشی بی نهایت زیبایی.
روی شن ها نشسته بودیم، رو به دریا، و یهو بارون گرفت به چه شدتی. سریع جمع کردیم رفتیم توی ماشین. می تونستیم برگردیم بریم زیر سقف دور هم باشیم. ولی نیم ساعت صبر کردیم و بارون بند اومد و باز هم دریا با همه ی موج هاش مال ما بود. در هر دو صورت خوش می گذشت. ولی تفاوت تصمیم ها نتیجه ش خاطرات و تصاویر متفاوته.
درست مثل خود زندگی. در هر صورت پیش میره و می گذره. ولی هر تصمیم، هر توقف یا هر گردش به چپ یا راست با عث میشه وقتی بعد تر ها یاد گذشته می افتیم رنگ ها و شکل های متفاوتی جلوی چشممون شکل بگیره.

/ 3 نظر / 12 بازدید
مدیر وب سایت جایزه

دوست عزیز، سلام یک محیط گرم، با دوستی های صمیمانه، انتظارت را می کشه... زودتر بیا که منتظریم!

نیر

عزیزززززززززززم..تو خودت دوست داشتنی ترینی تو این دنیا. [لبخند]