رها - 2

دخترک درحالیکه انگشت شصتش رو بین انگشت اشاره و میانی گرفته، دستش رو مشت می کنه. دستش رو توی هوا حرکت میده. گاهی دست مشت شده ش رو جلوی صورتش میگیره و با دقت بهش خیره میشه.. گاهی هم دستش رو به دهنش می رسونه و انگشتهاش رو، هرچندتا که توی دهنش جا بشه، با لذت می مکه، و در عین حال دست دیگه ش رو پشت سرش می بره و انگشتهای کوچولوش رو توی موهاش می پیچونه.

 با دخترک که حرف بزنیم، وقتهایی که تازه از خواب بیدار شده و یا خواب آلوده ست، با چشمهای شاد گوش میده و با لبهای نیمه باز زیباترین لبخند دنیا رو  تحویل میده.. اما وقتهایی که سرحاله، علاوه بر لبخند، از هیجان دست و پا می زنه.. و با اووو و اااا و آوووااا و اهههه، با صدای ظریفش جواب میده و چشمهاش برق می زنه.

دخترک امروز دوماه و هشت روزه شد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
سين صاد

ماه به ماه، به ماه مانندتر مى شود.