رها - 3

دخترک چندین دقیقه به مشت بسته ش خیره میشه، بعد مشتش رو به جلو پرتاب می کنه و دوباره اونو جلوی چشمش میاره و بهش خیره میشه!

دو سه روزه که یاد گرفته با هردو دست لبه لباسش رو میگیره، و بالا می کشه تا به دهنش برسونه!

با آب دهان همیشه جاریش، روی شونه هرکسی که بغلش کنه، مدال افتخار میذاره..

وقتهایی که چشمهاش از شادی برق می زنه، سر به سرش که بذاریم، از هیجان دست و پاهاشو به شدت به بالا و پایین حرکت میده و می خنده، و انگار که درگیر یک مکالمه جدی باشه، جواب حرفهامون رو به زبون خودش میده.. گاهی هم از خنده ریسه میره و قهقهه میزنه.. وه که این از دلنشین ترین صداهای دنیاست!

دخترک امروز 100 روزه شد.. 

/ 2 نظر / 11 بازدید
سين صاد

دخترك دارد از همين خُردى مشق دلبرى مى كند. دلبرى اش هميشه به راه و نازكشانش بى شمار!

پرهام

احتمالا میخواد مشت بزنه تو چشت که جای این که بشینی تحلیل و توصیف کنی کاراشو، بری پوشکش رو عوض کنی!